بهترین قیمت فیلتر

آگوست 14, 2021

فیلتر HME

فیلتر HME چیست؟ فیلترهای مبدل کننده حرارت و رطوبت HME در صورت به خطر افتادن تنفس طبیعی فرد ، هوای ورودی به ریه ها را مرطوب […]