تخت الکتریکی

جولای 17, 2021

آنالایزر تخت الکتریکی

آنالایزر تخت الکتریکی نیروسنج   یکی از اصلی ترین تجهیزات جدانشدنی از بخش های بیمارستان ها تخت های الکتریکی هستند.با توجه به بروز شدن تجهیزات بیمارستانی […]